ආයුබෝවන්

කොළඹ නගරයේ සිට කි.මී. 16 ක් ගිණිකොණ දෙසින් මහරගම නගර සභා බල ප්‍ර දේශය පිහිටා තිබේ. ජනගහන හා ‍භෞතික වර්ධනය අතින් ඉහළ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන අතර, දෙහිවල, කෝට්ටේ, නුගේගොඩ වැනි සංවර්ධිත නගර කේන්ද්‍ර කොට ගෙන ස්ථානගතවීමේ හේතුවෙන් මෙම නගරයේ සංවර්ධන විභවය තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් පවතී. නගරය හරහා දිවෙන හයිලෙවල් මාර්ගය මගින් කොළඹ අග නගරය මෙන්ම අධිවේගි මාර්ග පිවිසුම පිහිටා තිබිම ‍ හේතුවෙන් අනෙකුත්  ප්‍රධාන නගර හා සම්බන්ධිකරණය කරනු ලබයි.

2002 ජනවාරි මස 10 වන දින අංක 1218/35 දරණ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය මඟින් 2002.047.15 වන දින සිට මහරගම නගර සභාව සංස්ථාපනය කර ඇත. මේ වන විට නගර සභා සේවක හා නිලධාරින් ප්‍රමාණයකින් සමන්විත වී ඇත.කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතා ඉක්මනින් සංවර්ධනය කරා ලඟා වී ඇති පළාත් පාලන ආයතනයකි.ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්වය ඉහලින් නංවා ගැනීමටත්, මංමාවත් හා මාර්ග අලුත් වැඩියා කටයුතු ඉතාමත් හොදින් සංවර්ධනය කිරීමටත් බල ප්‍රදේශයේ සෑම කොටසකටම විථ් පහන් සවිකිරිමත් ආදී නොයෙකුත් මහජන සේවාවන් ලබා දීමටත් මහත් සේ ඇප කැප වී සිටි.

භාණ්ඩ හා සේවා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම – 2021
ලිය වරුණ කාන්තා ශ්‍රමාභිමානී සහතික ප්‍රදානෝත්සවය
2020 සැපයුම්කරුවන් කෙටුම්පත

2020 සැපයුම්කරුවන් කෙටුම්පත

(2019.12.04 දින දිනමින/Daly News/ තිනකරන් පුවත් පත් දැන්වීම අනුව) මහරගම නගර සභාව 2020 වර්ෂයට සැපයුම්කරුවන්/ සේවා සපයන්නන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම පහත සඳහන්...
තව දුරටත්
2019 නව වසරේ ආශිර්වාදාත්මක පිරිත් පිංකම සහ සුබ පැතීමේ උත්සවය
රිවි රැස පුරවර ව්‍යාපෘතිය
පළමු මහ සභා රැස්වීමේ  සමාරම්භක උත්සවය – 2018.04.04
අභීනව ගරු සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් පියරත්න මැතිතුමා හා මන්ත්‍රී මණ්ඩලය පිළිගැනීමේ  උත්සවය – 2018.03.23
මහජන පුස්තකාලය ස්වයංක්‍රීය කිරීම – 2017-10-09
දිස්ත්‍රික් පළාත් පාලන ක්‍රිඩා උළෙල 2017
උපහාර පිදීමේ උත්සවය 2017-10-13
සභාපතිතුමාගේ පණිවුඩය
ලේකම්තුමාගේ  පණිවුඩය
සිතියම
සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. © 2017 මහරගම නගර සභාව - යාවත්කාලින කලේ May 28, 2020 @ 4:26 am – නිර්මාණය ITRDA